Kontakt dla mediów

 

W przypadku pytań dotyczących materiałów prasowych i zdjęć prosimy o kontakt z biurem prasowym CHANGE Lingerie: [email protected].


### 

W Change of Scandinavia z najwyższą starannością dbamy o bezpieczeństwo wszelkich informacji, jakie nam przekazujesz. W związku z tym chcieliśmy Cię poinformować, że administratorem danych osobowych Change of Scandinavia A/S, z siedzibą w Farum, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub kontaktując się z nami w sposób tradycyjny, wysyłając wiadomość na adres Administratora danych lub: Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 4/6, 90-753 Łódź. Musisz wiedzieć także o tym, że:

a) Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu przyjmowania i udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, lub w postaci tradycyjnej, chyba, że otrzymaliśmy od Ciebie dane także w innych celach jak np. dokonanie zakupu w sklepie, czy też w związku z członkostwem w Club Change.

b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia związanej z tym korespondencji, oraz w celu marketingu własnych produktów.

c) dane będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję w zależności od sposobu prowadzenia korespondencji i rodzaju sprawy, której dotyczy.

d) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

e) w zależności od rodzaju korespondencji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy nie dłużej jednak niż rok od jej zakończenia, a w przypadku korespondencji związanej z zabezpieczeniem lub dochodzeniem roszczeń, do 6 lat.

f) przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

g) przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

h) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjmowania i udzielania odpowiedzi na korespondencję. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

i) Twoje dane osobowe nie są profilowane.