Club CHANGEBrug for hjælp?
 • Sommer Sale shop -40% på alt. Shop nu

 • Persondata og privatlivspolitik 

  Vi informerer dig om, at den dataansvarlige for dine personoplysninger er Change of Scandinavia A/S med registeret adresse i Farum Danmark, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. Hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger, bedes du kontakte os ved brev eller på e-mail:

  [email protected]

  Den dataansvarlige har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes pr. mail til Change of Scandinavia A/S, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328, eller pr. e-mail til følgende adresse: [email protected]

  Personoplysninger, der indsamles af administratoren, behandles kun til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.    Formål og omfang af behandling af personoplysninger: 

  • for at opfylde og udføre salgskontrakten baseret på en købsordre placeret i butikken af kunden: 

   Personlige data om en person, der afgiver en købsordre: fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, forsendelsesadresse; hvis leveringsadressen er anderledes end købsordreadressen: navn, efternavn, e-mailadresse, telefon, adresseoplysninger, firmanavn (valgfrit). I tilfælde af afgivelse af en ordre i relation til forretningsaktivitet - desuden: firmanavn, skatteidentifikationsnummer; 

  • at behandle reklamationer og returneringer som følge af den indgåede salgsaftale: fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, adresseoplysninger, forsendelsesadresse, hvis andet end oplysningerne på den person, der har afgivet ordren: navn, efternavn, e. -mail-adresse, telefon, adresseoplysninger, firmanavn (valgfrit), og i tilfælde af indgivelse af en reklamtion i forbindelse med forretningsaktivitet: firmanavn, skatteidentifikationsnummer; 

   for at fortsætte med registrering af en kundekonto i onlinebutikken: Kontohavers oplysninger: navn, e-mailadresse, telefon, adresse; i tilfælde af kontoregistrering i forbindelse med erhvervsaktivitet, yderligere: firmanavn, skatteidentifikationsnummer; 

  • at udstede regnskabsdokumenter som f.eks. fakturaer og relaterede skatteforpligtelser: navn, firmanavn (hvis relevant) fuld adresse, CPR-nummer eller skatte-id, andre data, der kræves af lokal lovgivning; 

  • for at fortsætte med registrering og deltagelse i loyalitetsprogrammet "Club Change": navn og efternavn, adresse, land, telefonnummer, e-mailadresse, køn, størrelse; 

  • at modtage og svare på e-mail-korrespondance: navn, efternavn (hvis angivet), e-mail-adresse, yderligere data givet af personen under korrespondance, nødvendige for at afgøre sagen 

  • at deltage i konkurrencer på Change of Scandinavia-profilen på Facebook, Instagram eller andre sociale medieplatforme: navn, efternavn, leveringsadresse, telefon, e-mailadresse; 

  • til overholdelse af lovkrav til f.eks. tilbagetrækning af produkter eller behov for at træffe andre handlinger: data, der kræves ved lov, eller data, der er nødvendige for at udføre opgaver, der er pålagt ved lov, administrative eller retslige afgørelser. 

  • eller tekniske formål og lagringsstatistik: IP-adresse, placering (hvis angivet af brugeren), type enhed, operativsystem og browser; 

  • til markedsføring og kommercielle formål, herunder afsendelse af nyhedsbrevet: efter kundens forudgående udtrykkelige og specifikke samtykke: navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer; 

  • Vores netbutik bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse og give dig personlige tjenester. Vi bruger både essentielle og ikke-essentielle cookies. Væsentlige cookies er nødvendige for, at netbutikken fungerer korrekt, mens ikke-essentielle cookies bruges til analyse- og marketingformål. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til brug af ikke-essentielle cookies tilbage ved at justere indstillingerne i din browser. For mere information om de typer cookies, vi bruger og deres formål, henvises til vores cookiepolitik, venligst se vores cookiepolitik, der er tilgængelig nederst på denne hjemmeside. 

  Lovgrundlag for databehandling: 
  • på grund af behovet for at opfylde salgskontrakten, håndtering af reklamationer og returneringer, registrering af butikskontoen, butikkens tekniske behov: retsgrundlaget for databehandling er art. 6(b) GDPR: Behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger efter anmodning fra den registrerede før indgåelse af kontrakten, og(f) behandlingen er nødvendig til de formål, der hidrører fra legitime interesser, som den dataansvarlige forfølger, såsom inddrivelse af krav hidrørende fra den indgåede kontrakt eller for at træffe foranstaltninger i forbindelse med forbedring af driften af butikken, herunder levering af datasikkerhed; 

  • i forhold til e-mail-korrespondance: retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR: Behandling er nødvendig til formål, der hidrører fra legitime interesser, som den dataansvarlige forfølger, såsom modtagelse og besvarelse af korrespondance; 

  • i forhold til kundens tilmelding til loyalitetsprogrammet "Club Change", deltagelse i konkurrencer på Change of Scandinavia-profilerne på Facebook, Instagram og andre sociale medieplatforme, til markedsføring og kommercielle formål samt udsendelse af nyhedsbrev: grundlaget for databehandling er samtykket udtrykt af den registrerede; 

  • i forhold til opfyldelse af lovkrav: retsgrundlaget for databehandling, afhængigt af formålet er specifikke lovbestemmelser eller beslutninger fra statsinstitutioner. 

   Forpligtelse til at afgive data: Personoplysninger afgivet i forbindelse med opfyldelse af salgskontrakten, håndtering af reklamationer og returneringer, registrering af konto i Butikken, butikkens tekniske behov afgives frivilligt, men er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet. Manglende levering af ovenstående data vil resultere i manglende mulighed for at placere og bestille eller håndtere en klage eller returnering. 

  Personoplysninger indsamlet i forbindelse med kundens tilmelding til loyalitetsprogrammet "Club Change", deltagelse i konkurrencer på Change-profilen på Facebook, Instagram eller andre sociale medieplatforme, til markedsføring og kommercielle formål samt udsendelse af nyhedsbrevet gives frivilligt på grundlag af dit samtykke. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke forud for tilbagetrækningen.  

  Overførsel af personlige data: 

  Personoplysninger vil blive overført til andre modtagere, dvs.: partnere, der leverer tekniske tjenester, betalingsudbydere, forretningspartnere, telekommunikationsiværksættere, virksomheder, der leverer hosting- og rådgivningstjenester, virksomheder, der leverer marketingtjenester inden for sms-kampagner, afsendelse af nyhedsbreve, dokumentarkiveringsvirksomheder, postoperatører, transportører, virksomheder, der udskriver korrespondance eller serverer korrespondance udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for de formål, hvortil dataene er indsamlet. Data kan også stilles til rådighed for offentlige myndigheder såsom administrative myndigheder, almindelige domstole, politi. 

   Administratoren, der arbejder med tredjepartsvirksomheder, sikrer, at kundedata behandles i overensstemmelse med de højeste databeskyttelsesstandarder. Kunde- og korrespondanceansvarliges data er fortrolige og kan ikke bruges til andre formål end de indsamlede og i et andet omfang end det, der er fastsat i kontrakter indgået med entreprenører.  I henhold til databeskyttelsesforordningen har kunden følgende rettigheder: 

  • Retten til adgang til personoplysninger, 

  • Retten til berigtigelse, dvs. berigtigelse af ukorrekte data eller udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger, 

  • Retten til at slette dine personoplysninger, 

  • Retten til at begrænse behandlingen af personoplysninger, 

  • Retten til at gøre indsigelse mod brugen af personoplysninger til direkte markedsføring, 

  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle beslutninger, herunder profilering, 

  • Retten til persondataportabilitet, 

  • Retten til at tilbagekalde samtykke til enhver tid – i tilfælde af behandling baseret på samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen, 

  • Retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit bopælsland, som kan findes HER:

   https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl

    

  Opbevaring af personlige data: 

  Kundedata opbevares i det tidsrum, loven tillader. Denne tid afhænger af typen af information og af de formål, som disse oplysninger opbevares til. Den dataansvarlige behandler kundens personoplysninger til regnskabsmæssige formål i en periode på 5 år fra udgangen af det år, hvor momsdokumentet er udstedt. 

  Kundedata registreret hos Club CHANGE, på hvis profil administratoren ikke observerer nogen trafik vil blive slettet inden for tre år, dette er relateret til den periode, som Kunden har ret til at indgive en klage. 

  Hvis Kunden udøver retten til at slette data efter den periode, hvor loven kræver, at den Dataansvarlige skal opbevare personoplysninger, anonymiserer Administratoren dem, og ikke-personlige oplysninger vil udelukkende blive behandlet til statistiske formål. 

  Data slettes fra databasen, når de ikke længere er nødvendige for at opnå de formål, som de blev indsamlet til. 

  Personoplysninger om de personer, der retter korrespondance til Administratoren, vil kun blive behandlet i den periode, der er nødvendig for at afgøre sagen, højst 3 år efter afslutningen af korrespondancen i en given sag for at sikre muligheden for at gennemføre eventuelle krav fra personer. 

  Sikkerhedsforanstaltninger: For at sikre vores kunders og forretningspartneres sikkerhed mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse af lagrede personlige data, er følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger blevet implementeret: 

  • antivirussoftware i alle it-systemer, der behandler persondata, 

  • sikkerhedskopiering af alle it-systemer, hvori persondata behandles, 

  • begrænset adgang til personoplysninger, kun tilladt hvis nødvendigt, 

  • beskyttelse af alle it-systemer med adgangskoder 

  • aftaler om behandling af data med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, 

  • fortrolighedserklæringer med medarbejdere, der behandler personoplysninger, 

  • retningslinjer for sikker behandling af persondata og informationsressourcer for medarbejdere med adgang til informationssystemer. 

  • implementering af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger, for at sikre et højt sikkerhedsniveau for de behandlede personoplysninger. 

  Ændringer 

  Denne politik kan ændres. Kunden, der tilhører Club Change, vil blive informeret via e-mail om hver ændring, forudsat at de relevante data er angivet på formularen. 

  Information om ændringen af vilkår og betingelser vil også blive givet på hjemmesiden change.shop.pl i en periode på 14 på hinanden følgende kalenderdage. 

  Anmodninger og klager 

  Eventuelle anmodninger eller klager vedrørende behandling af personoplysninger, herunder erklæringer om tilbagetrækning af afgivne samtykker (f.eks. med hensyn til modtagelse af nyhedsbreve), anmodninger om dataændring, sletning af data, begrænsning af databehandling, adgang til data skal sendes til e. -mail-adresse: [email protected] eller ved at kontakte kundeservice. 

  Tak for at du besøgte CHANGE Lingerie

  Her kan du betale med

  Payment Icon VisaPayment Icon Mastercard

  Vi sender med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club CHANGE
  • Bliv medlem
  • Log ind

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved