Club CHANGEBrug for hjælp?
 • Sommer Sale shop -40% på alt. Shop nu

 • HANDELSBETINGELSER 

  Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") regulerer din brug af vores Change of Scandinavia-websted ("Site") og alle køb foretaget fra vores onlinebutik ("Butik"). Ved at bruge vores websted og foretage køb fra vores butik, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bedes du ikke bruge vores websted eller foretage køb fra vores butik.  

  Definitioner 

   

  I disse vilkår skal følgende ord og sætninger have følgende betydning: 

  1. "Forbruger" betyder enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv; 

  2. "EU" betyder Den Europæiske Union; 

  3. "Varer" betyder de lingeriprodukter, der udbydes til salg i vores butik;  

  4. "Sælger", "Ændring af Skandinavien", "Virksomhed", "os" eller "vores" betyder Change of Scandinavia A/S, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328 og dets tilknyttede selskaber; 

  5. "Site" betyder vores Change of Scandinavia-websted placeret på https://www.change.com/dk; 

  6. "Butik" betyder vores onlinebutik, der er tilgængelig via vores websted;;  

  7. "Vilkår" betyder disse vilkår og betingelser; 

  8. "Du" eller "din" betyder brugeren af vores websted og/eller køberen af varer fra vores butik. 

  2. Vores kontrakt med dig 
  1. Vores butik viser varerne til salg og de priser, der gælder for disse varer. Change of Scandinavia vil tage al rimelig omhu for at sikre, at alle detaljer, beskrivelser og priser på de varer, der vises i vores butik, er nøjagtige. Der kan dog forekomme fejl, og Change of Scandinavia forbeholder sig retten til at rette eventuelle fejl eller udeladelser og til enhver tid ændre eller opdatere information uden forudgående varsel. 

  2. Din ordre udgør et tilbud om at købe varerne hos os. Når du afgiver en ordre, sender Change of Scandinavia dig en e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre, som vil indeholde detaljerne om din ordre. Denne e-mail er ikke en accept af din ordre, og Change of Scandinavia forbeholder sig retten til at afvise din ordre til enhver tid, før Change of Scandinavia har accepteret den. Vores accept af din ordre vil finde sted, når Change of Scandinavia sender dig en e-mail, der bekræfter afsendelsen af varerne. 

  3. Change of Scandinavia forbeholder sig retten til at nægte at levere varer til enhver person uanset årsag og til enhver tid at trække varer tilbage fra vores butik. 

  4. For at bruge butikken er det nødvendigt at: 

   • have internetadgang;  

   • have en e-mailadresse; 

   • accept af cookies; 

   • JavaScript aktiveret; 

  3. Pris og Betaling  
  1. Priserne på varer er som angivet i vores butik og er inklusive moms og andre gældende afgifter. 

  2. Betaling for varer skal ske ved en af de metoder, der er angivet i vores butik. Change of Scandinavia afsender ikke varerne, før Change of Scandinavia har modtaget fuld betaling. 

  3. Change of Scandinavia kan til enhver tid ændre priserne på varer uden forudgående varsel, men ændringer vil ikke påvirke ordrer, som Change of Scandinavia allerede har accepteret. 

  4. Levering  
  1. Change of Scandinavia vil levere varerne til den leveringsadresse, der er angivet i din ordre inden for en rimelig tidsramme. 

  2. Hvis der er forsinkelser i leveringen på grund af begivenheder uden for vores rimelige kontrol, vil Change of Scandinavia give dig besked så hurtigt som muligt og tage rimelige skridt for at minimere indvirkningen på din ordre. 

  3. Hvis du ikke modtager varerne inden for den anslåede leveringstid, bedes du kontakte os med det samme. Change of Scandinavia vil undersøge og, hvor det er relevant, tilbyde en erstatning eller refusion. 

  4. Hvis du nægter eller undlader at modtage varerne, forbeholder Change of Scandinavia sig retten til at debitere dig for eventuelle yderligere omkostninger, som er påløbet af os som følge af dit afslag eller nægtelse. 

  5. Som en del af vores forpligtelse til at yde enestående service kræver vi, at alle ordrer, uanset om de er foretaget online eller i butikken, afhentes inden for 3 måneder (12 uger) efter den oprindelige købsdato på den butiksplacering, som kunden har valgt. Manglende afhentning af en ordre inden for den fastsatte tid kan resultere i annullering af ordren. Ved aflysning på grund af manglende afhentning af ordren udsteder vi en refusion i form af et gavekort, som sendes til den e-mailadresse, der er knyttet til ordren. 

  6. Hvis du ikke er i stand til at afhente din ordre inden for den angivne tidsramme, bedes du kontakte vores kundeserviceteam så hurtigt som muligt for at aftale potentielle alternative løsninger. 

  5. Retur og Refunderinger 
  1. I overensstemmelse med EU's forbrugerbeskyttelseslove har kunder ret til at fortryde deres køb inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne uden at angive nogen grund. For at udøve denne ret skal kunder meddele os deres beslutning om at trække sig tilbage ved en utvetydig erklæring, såsom et brev sendt med post, fax eller e-mail. 

  2. I tilfælde af at en kunde gør brug af sin fortrydelsesret, refunderer Change of Scandinavia den fulde købspris, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor Change of Scandinavia er informeret om kundens beslutning om at fortryde. . Change of Scandinavia forbeholder sig retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er blevet returneret, eller indtil kunden har fremlagt bevis for, at varerne er returneret, alt efter hvad der er tidligst. 

  3. Kunder er forpligtet til at returnere varerne uden unødig forsinkelse og inden for 14 dage fra den dag, hvor de meddeler deres beslutning om at fortryde købet. Omkostningerne ved returnering af varerne afholdes af kunden. Varerne skal returneres i deres originale stand og emballage, og ethvert værditab som følge af håndtering ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion, kan fratrækkes tilbagebetalingen. 

  4. Tilbagebetalinger vil blive behandlet inden for 30 dage efter modtagelsen af de returnerede varer. Change of Scandinavia udsteder en refusion med samme betalingsmetode, som blev brugt til den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med kunden. 

  6. Ansvarsbegrænsning  
  1. Change of Scandinavia er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte tab eller skade, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge varerne eller tjenesterne leveret af os. 

  2. Change of Scandinavia er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, hvor en sådan forsinkelse eller svigt skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (herunder, men ikke begrænset til, enhver handling af Gud, krig, strejke, lockout, kamphandlinger, brand, oversvømmelse, tørke, storm eller anden begivenhed uden for vores rimelige kontrol). 

  7. Gældende Lov og Jurisdiktion  
  1. Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i den jurisdiktion, hvor virksomheden er beliggende.  

  2. Eventuelle tvister, der opstår ud af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i den jurisdiktion, hvor virksomheden er beliggende. 

  8. Cookies og Privatpolitik 

  Lær mere om vores cookies og privatlivspolitikker i venstre hjørne af vores Change of Scandinavia-websted,og klik HER for at lære mere om vores privatlivspolitik.  

  9. Generelle Vilkår 
  1. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere forståelser, forhandlinger og diskussioner, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, mellem parterne.  

  2. Ændring af Skandinavien kan fra tid til anden ændre disse vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser vil blive meddelt kunden skriftligt via e-mail.  

  3. Den manglende eller forsinkelse af Change of Scandinavia med at udøve nogen rettighed, magt eller privilegium, der er tillagt det i disse vilkår og betingelser, skal ikke fortolkes som et afkald på en sådan ret, magt eller privilegium. Ej heller skal nogen delvis eller enkelt udøvelse af en sådan ret, magt eller privilegium udelukke Change of Scandinavia fra at udøve den fuldt ud på noget efterfølgende tidspunkt eller fra at udøve nogen anden rettighed, magt eller privilegium, der er tillagt den i henhold til disse vilkår og betingelser. 

  4. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser af en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion bliver fundet ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal en sådan ugyldighed eller uhåndhævelse ikke påvirke de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser, som forbliver i fuld kraft og virkning. 

  5. Kunden må ikke overdrage eller overføre nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden. 

  6. Virksomheden kan overdrage eller overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden, forudsat at overførslen ikke påvirker kundens rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser negativt.. 

  7. Virksomheden informerer om, at alle varemærker, der er opslået på Butikkens hjemmesider (logoer, logoer, mærkenavne osv.), grafiske materialer, fotografier er underlagt juridisk beskyttelse og kun bruges af Butikken til informationsformål. 

  8. Alle produktnavne, der udbydes til salg af butikken, bruges til identifikationsformål og kan være beskyttet og reserveret i henhold til gældende love. 

  9. Virksomheden påpeger, at butikken indeholder indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, især ophavsretligt beskyttede værker (indhold, der er lagt ud i butikken, grafisk layout, grafik, fotos osv.). Kunder og besøgende i butikken forpligter sig til at respektere intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder ophavsretlige ejendomsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder såsom varemærkeregistreringsrettigheder) tilhørende ejeren og tredjeparter. Butikskunden eller en besøgende på Butikkens hjemmeside er alene ansvarlig for manglende overholdelse af dette afsnit.

  Tak for at du besøgte CHANGE Lingerie

  Her kan du betale med

  Payment Icon VisaPayment Icon Mastercard

  Vi sender med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club CHANGE
  • Bliv medlem
  • Log ind

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved