Club CHANGEBehöver du hjälp?
 • Sommar Rea 40% på allt . Handla nu

 • VILLKOR Inledning Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av vår Change of Scandinavia-webbplats ("Webbplatsen") och alla köp som görs från vår onlinebutik ("Butik"). Genom att använda vår webbplats och göra inköp från vår butik samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte vår webbplats eller gör några köp från vår butik.

  1. Definitioner 

  I dessa villkor ska följande ord och fraser ha följande betydelser: 

  1.1 "Konsument" betyder varje individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den personens handel, affär, hantverk eller yrke; 

  1.2 "EU" refererar till Europeiska Unionen;  

  1.3 "Varor" betyder de underklädesprodukter som erbjuds till försäljning i vår butik; 

  1.4 "Säljare", "Change of Scandinavia", "Företag", "oss" eller "vår" betyder Twilfit AB Organisationsnummer: Nybrogatan 11114 39 Stockholm, och dess dotterbolag; 

  1.5 "Webbplats" avser vår Change of Scandinavia-webbplats som finns på https://www.change.com/se; 

  1.6 "Butik" betyder vår onlinebutik tillgänglig via vår webbplats; 

  1.7 "Villkor" betyder dessa villkor; 

  1.8 "Du" eller "din" betyder användaren av vår webbplats och/eller köparen av varor från vår butik.

  2. Vårt avtal med dig

  2.1 Vår butik visar varorna till försäljning och de priser som gäller för dessa varor. Change of Scandinavia kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla detaljer, beskrivningar och priser för varorna som visas i vår butik är korrekta. Däremot kan fel uppstå och Change of Scandinavia förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande. 

  2.2 Din beställning utgör ett erbjudande om att köpa varorna från oss. När du gör en beställning kommer Change of Scandinavia att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar mottagandet av din beställning, som innehåller information om din beställning. Detta e-postmeddelande är inte ett godkännande av din beställning, och Change of Scandinavia förbehåller sig rätten att avvisa din beställning när som helst innan Change of Scandinavia har accepterat den. Vårt godkännande av din beställning kommer att ske när Change of Scandinavia skickar ett e-postmeddelande till dig som bekräftar avsändningen av varorna.  

  2.3 Change of Scandinavia förbehåller sig rätten att vägra att leverera varor till någon person av vilken anledning som helst och att när som helst dra tillbaka några varor från vår butik. 

  2.4 För att använda butiken är det nödvändigt att: 

  • ha tillgång till internet;  

  • ha en e-postadress; 

  • accepterande av cookies; 

  • JavaScript aktiverat; 

  3. Pris och betalning

   

  3.1 Priserna på varor är som anges i vår butik och är inklusive moms och alla andra tillämpliga skatter.  

  3.2 Betalning för varor måste göras med någon av de metoder som anges i vår butik. Change of Scandinavia kommer inte att skicka varorna förrän Change of Scandinavia har erhållit full betalning.  

  3.3 Change of Scandinavia kan ändra priserna på varor när som helst utan föregående meddelande, men ändringar kommer inte att påverka beställningar som Change of Scandinavia redan har accepterat.

  4. Leverans

  4.1 Change of Scandinavia kommer att leverera varorna till den leveransadress som anges i din beställning inom en rimlig tidsram. 

  4.2 Om det finns några förseningar i leveransen på grund av händelser utanför vår rimliga kontroll kommer Change of Scandinavia att meddela dig så snart som möjligt och vidta rimliga åtgärder för att minimera påverkan på din beställning. 

  4.3 Om du inte får varorna inom den beräknade leveranstiden, vänligen kontakta oss omedelbart. Change of Scandinavia kommer att undersöka och, i förekommande fall, erbjuda en ersättning eller återbetalning. 

  4.4 Om du vägrar eller misslyckas med att ta emot varorna, förbehåller Change of Scandinavia sig rätten att debitera dig för eventuella ytterligare kostnader som uppstår av oss till följd av din vägran eller misslyckande. 

  4.5 Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla exceptionell service kräver vi att alla beställningar, oavsett om de görs online eller i butik, hämtas inom 3 månader (12 veckor) från det ursprungliga inköpsdatumet på den butiksplats som kunden valt. Underlåtenhet att hämta en beställning inom utsatt tid kan resultera i att beställningen makuleras. Vid en avbokning på grund av utebliven avhämtning av beställningen utfärdar vi en återbetalning i form av ett presentkort, som skickas till den e-postadress som är kopplad till beställningen. 

  4.6 Om du inte kan hämta din beställning inom den angivna tidsramen, vänligen kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt för att diskutera potentiella alternativa arrangemang.

   

  5. Returer och återbetalningar

  5.1 I enlighet med EU:s konsumentskyddslagar har kunder rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter mottagandet av Varorna, utan att ange någon anledning. För att utöva denna rätt måste kunder meddela oss om sitt beslut att dra sig ur genom ett otvetydigt uttalande, såsom ett brev skickat per post, fax eller e-post. 

  5.1 I det fall en kund utnyttjar sin ångerrätt kommer Change of Scandinavia att återbetala hela köpeskillingen, inklusive eventuella leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från den dag då Change of Scandinavia informerats om kundens beslut att ånger. . Change of Scandinavia förbehåller sig rätten att hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats eller tills kunden har visat att varorna har returnerats, beroende på vilket som är tidigast. 

  5.2 Kunder är skyldiga att returnera Varorna utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från den dag då de meddelade sitt beslut att avbryta köpet. Kostnaden för att returnera varorna kommer att bäras av kunden. Varorna måste returneras i originalskick och förpackning, och eventuell värdeförlust till följd av hantering utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion kan dras av från återbetalningen.  

  5.3 Återbetalningar kommer att behandlas inom 30 dagar efter mottagandet av de returnerade varorna. Change of Scandinavia kommer att utfärda en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med kunden.

  6. Ansvarsbegränsning

  6.1 Change of Scandinavia ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust eller skada som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda varorna eller tjänsterna som tillhandahålls av oss. 

  6.2 Change of Scandinavia ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakats av någon försening eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor där sådan försening eller underlåtenhet beror på händelser utanför vår rimliga kontroll (inklusive, men inte begränsat till, någon handling om Gud, krig, strejk, lockout, stridsåtgärder, brand, översvämning, torka, storm eller annan händelse utanför vår rimliga kontroll).

  7. Gällande lag och jurisdiktion

  7.1 Dessa regler och villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där företaget är beläget. 

  7.2 Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktion där företaget är beläget. 

   

  8. Cookies och sekretesspolicy

  Läs mer om våra cookies och integritetspolicyer till vänster på vår Change of Scandinavia-webbplats och klicka HÄR för att lära dig mer om vår integritetspolicy. 

   

  9. Allmänna villkor 

  9.1 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna.  

  9.2 Change of Scandinavia kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att meddelas kunden skriftligen via e-post. 

  9.3 Underlåtenhet eller fördröjning av Change of Scandinavia att utöva någon rättighet, makt eller privilegium som tilldelas den genom dessa villkor och villkor ska inte tolkas som ett avstående från sådan rätt, makt eller privilegium. Inte heller ska något partiellt eller enskilt utövande av någon sådan rättighet, makt eller privilegium hindra Change of Scandinavia från att utöva den fullt ut vid något senare tillfälle, eller från att utöva någon annan rättighet, makt eller privilegium som tilldelas den enligt dessa villkor och villkor 

  9.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller ett administrativt organ i behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet inte påverka de andra bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. 

  9.5 Kunden får inte överlåta eller överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från företaget.  

  9.6 Företaget kan överlåta eller överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från kunden, förutsatt att överföringen inte negativt påverkar kundens rättigheter enligt dessa villkor. 

  9.7 Företaget informerar om att alla varumärken som publiceras på Butikens webbplatser (logotyper, logotyper, varumärken, etc.), grafiskt material, fotografier är föremål för rättsskydd och används av Butiken endast i informationssyfte. 

  9.8 Alla produktnamn som erbjuds till försäljning av Butiken används i identifieringssyfte och kan skyddas och reserveras enligt tillämpliga lagar. 

  9.9 Företaget påpekar att Butiken innehåller innehåll som skyddas av immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrättsskyddade verk (innehåll publicerat i Butiken, grafisk layout, grafik, foton, etc.). Kunder och besökare i Butiken åtar sig att respektera immateriella rättigheter (inklusive upphovsrättsliga äganderätter och industriella rättigheter såsom varumärkesregistreringsrättigheter) för Ägaren och tredje parter. Butikskunden eller en besökare på Butikens webbplats är ensam ansvarig för bristande efterlevnad av detta avsnitt. 

  Tack för att du besöker Twilfit by CHANGE Lingerie

  Betalningar

  Payment Icon MastercardPayment Icon VisaPayment Icon KlarnaPayment Icon - Swish

  Vi skickar med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club Change
  • Bli medlem
  • Logga in

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved