Club CHANGEKan vi hjelpe deg med noe?
 • Sommer Salg -40%. Shop nå

 • Vi informerer deg om at behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Change of Scandinavia A/S med registrert sete i Farum Denmark, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. 

  Hvis du har spørsmål om beskyttelse av personlig data, vennligst kontakt oss I brev eller  e-mail:

  [email protected]

  Databeskyttelses ansvarlig kan kontaktes ved adresse Change of Scandinavia A/S, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328, eller e-mail:

  [email protected]

  .  Innsamlet personopplysninger av administrator behandles kun for formålene beskrevet i disse personvernreglene.  Formål og omfang av behandling av personalopplysninger: 

  • Å oppfylle og gjennomføre salgskontrakten basert på kjøpsordre plassert i butikken av kunden: 

  Personlig data om en person som plasserer en orde: fornavn, etternavn, e-mail, adresse, telefonnummer, leveringsadresse; hvis leveringsadresse er anderledes enn ordreadressen. Navn etternavn, e-mailadresse, telefonnummer, adressedetaljer, firmanavn (valgfri). 

  Ved bestilling i forhold til næringsvirksomhet, i tillegg til firmanavn, også o rganisasjonsnummer. 

  • For å behandle reklamasjoner og returer som følge av inngått salgsavtale: fornavn, etternavn, e-mail adresse, telefonnnummer, adressedetaljer, leveringsadresse, hvis annet enn dataene til personen som la inn bestillingen: fornavn, etternavn, email-adresse, firmanavn (valgfri), og i tilfelle av å sende in en klage i forbindelse med forretningsaktivitet: firmanavn og organisasjonsnummer 

  • For å gå videre med registrering av en kunde i nettbutikken: 

  Kontoinnehavers data: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, i tilfelle ved registrering av firmakonto, tillegges firmanavn og organisasjonsnummer.   

  • Å utstede regnskapsdokumenter som for eksempel fakturaer og mva: navn, firmanavn (hvis aktuelt) full adresse, personnummer eller organisasjonsnummer eller annen data som kreves av lokaltlovverk. 

  • For å fortsette med registrering og deltagelse i loyalitetsprogrammet «Club Change»: navn, etternavn, adresse, land, telefonnummer, e-mail adresse, kjønn, str: 

  • For å motta og svare på e-mail korrespondenser: navn,etternavn (hvis gitt), e-mail adresse, og tilleggsopplysninger gitt av personen under korrespondensen nødvendig for å avgjøre saken. 

  • For å delta i konkurranser i Change of Scandinavias facebook profil, instagram eller andre sosiale medier plattformer: navn, etternavm, leveringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse 

  • For overholdelse av juridiske krav for eksempel tilbaketrekking av produkter eller for å iverksette andre handlinger: data som kreves av loven eller data som er nødvendige for å utføre oppgaver pålagt ved lov, administrative eller rettslige avgjørelser 

  • For tekniske formål og lagre statistikk: IP-adresse, plassering (hvis oppgitt av brukeren) type enhet, operativsystem og nettleser. 

  • For markedsføring og kommersielle formål, inkludert å sende nyhetsbrevet, etter kundens forhåndsuttalte og spesifikt samtykke: navn, etternavn, e-mailadresse, telefonnummer 

  • Butikkene våre bruker informasjonskaplser for å forbedre nettleseropplevelsen din og gi deg personlig tilpassede tjenester. Vi bruker både essensielle og ikke-essensielle informasjonskapsler. Essensielle informasjonskapsler er nødvendige for at butikken skal fungere, ikke-essensielle informasjonskapsler brukes til analyse- og markedsføringsformål.  

  Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av ikke-essensielle i nformasjonskapsler når som helst ved å justere innstillingene i nettleseren din. 

  For mer informasjon om de forskjellige informasjonskapsler vi bruker og deres formål, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler nederst på denne nettsiden. 

  Rettslig grunnlag for databehandling: 

  • Grunnet behovet for å oppfylle salgskontrakten, håndtering av reklamasjoner og returer, registrering av butikkontoen, teknisk behov til butikken, det juridiske grunnlaget i Art.6 (b) GDPR, er behandling nødvendig for å oppfylle kontrakt som den registrerte er part i eller iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av kontrakten og behandling er nødvendig for de formål som følger av legitime interesser forfulgt av kontrolløren, for eksempel inndrivelse av krav som oppstår fra den inngåtte kontrakten eller iverksette tiltak knyttet til forbedring av driften av butikken, inkludert levering av datasikkerhet 

  • I forbindelse med e-post korrespodense er det rettslige grunnlaget art 6 (1) (f) GDPR- behandling nødvendig for formål som oppstår fra legitime interesser forfulgt av behandlingsansvarlig, for eksempel å motta og svare på henvendelser. 

  • I forhold til kundens registrering av loyalitetsprogrammet «Club Change», deltagelse i konkurranser på Change of Scandinavias Facebook side, instagram eller andre sosiale medier plattformer for markedsførings- og kommersielle formål og utsendelse av nyhetsbrev og grunnlaget for databehandling er samtykke uttrykt av datainnholdet. 

  • I forhold til oppfyllelse av juridiske krav er det rettslige grunnlaget for databehandling, avhengi av formålet og spesifikke statlige lovbestemmelser.  

  Plikt til å opplyse data:   

  • Personlige data gitt for å oppfylle salgskontrakten, behandle reklamasjoner og returer, registrering av konto i butikken. Butikkens tekniske behov er frivillig, men er nødvendig for formålet de ble hentet til. Hvis du ikke gir samtykke til opplysningene ovenfor, vil det resultere i manglende mulighet til å plassere og bestille elle håndtere en reklamasjon eller retur.   

  • I forhold til kundens registrering av loyalitetsprogrammet «Club Change», deltagelse i konkurranser på Change of Scandinavias Facebook side, instagram eller andre sosiale medier plattformer for markedsførings- og kommersielle formål og utsendelse av nyhetsbrev og grunnlaget for databehandling er samtykke uttrykt av datainnholdet. 

  Samtykke kan trekkes tilbake når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen. 

  Overføring av personopplysninger    Personopplysninger vil bli overført til andre mottakere, det vil si: partnere som yter tekniske tjenester, betalingsleverandører, forretningspartnere, telekommunikasjonsentreprenører, selskaper som leverer hosting- og rådgivningstjenester, selskaper som tilbyr markedsføringstjenester innen sms-kampanjer, utsendelse av nyhetsbrev, dokumentarkiveringsselskaper, postoperatører, transportører, selskaper som skriver ut korrespondanse eller serverer korrespondanse utelukkende i den grad det er nødvendig for formålene som dataene ble samlet inn for. Data kan også gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter som forvaltningsmyndigheter, ordinære domstoler, politi. 

  Administratoren, som jobber med tredjepartsselskaper, sikrer at kundedata behandles i samsvar med de høyeste databeskyttelsesstandardene. Kunde- og korrespondanseansvarliges data er konfidensielle og kan ikke brukes til andre formål enn de som samles inn og i en annen grad enn det som er gitt i kontrakter inngått med entreprenører. 

  I henhold til databeskyttelsesforordningen har Kunden følgende rettigheter:        Retten til tilgang til personopplysninger,        Retten til retting, dvs. retting av uriktige opplysninger eller utfylling av ufullstendige personopplysninger,        Retten til å slette dine personopplysninger,        Retten til å begrense behandlingen av personopplysninger,        Retten til å protestere mot bruk av personopplysninger til direkte markedsføring,        Retten til å protestere mot automatiserte enkeltvedtak, inkludert profilering,        Retten til persondataportabilitet,        Retten til å trekke tilbake samtykke når som helst – i tilfelle behandling basert på samtykke, uten å påvirke lovligheten av behandling basert på samtykke før tilbaketrekkingen,        Retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i landet der du bor, som du finner HER:

  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl

   

  Lagring av personopplysninger:    Kundedata lagres i den tiden loven tillater. Denne tiden avhenger av typen informasjon og formålene som denne informasjonen lagres for. Behandlingsansvarlig vil behandle Kundens personopplysninger for regnskapsformål i en periode på 5 år fra slutten av året da MVA-dokumentet ble utstedt. 

  Kundedata registrert hos Club CHANGE, på profil der administratoren ikke observerer trafikk, vil bli slettet innen tre år, dette er relatert til perioden som Kunden har rett til å klage. 

  Hvis Kunden utøver retten til å slette data etter perioden hvor loven pålegger behandlingsansvarlig å lagre personopplysninger, anonymiserer administratoren dem og ikke-personlig tilpasset informasjon vil kun bli behandlet for statistiske formål.  Data slettes fra databasen når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålene de ble samlet inn for. 

  Personopplysninger til personene som retter korrespondanse til administratoren vil kun bli behandlet i den perioden som er nødvendig for å avgjøre saken, ikke lenger enn 3 år etter endt korrespondanse i en gitt sak for å sikre muligheten for å gjennomføre mulige krav fra personer.  Sikkerhetstiltak    For å ta vare på sikkerheten til våre kunder og forretningspartnere mot uautorisert tilgang, modifikasjon, avsløring eller ødeleggelse av lagrede personopplysninger, er følgende organisatoriske og tekniske tiltak implementert: 

  • antivirusprogramvare i alle IT-systemer som behandler personopplysninger, 

  • sikkerhetskopiering av alle IT-systemer der personopplysninger behandles, 

  • begrenset tilgang til personopplysninger, kun tillatt hvis nødvendig, 

  • beskyttelse av alle IT-systemer med passord 

  • avtaler om behandling av data med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, 

  • konfidensialitetserklæringer med ansatte som behandler personopplysninger, 

  • retningslinjer for sikker behandling av personopplysninger og informasjonsressurser for ansatte med tilgang til informasjonssystemer. 

  • gjennomføring av risikovurdering og dokumentasjon av alle systemer som behandler personopplysninger, for å sikre et høyt sikkerhetsnivå for personopplysningene som behandles. 

  Endringer    Disse retningslinjene kan endres. Kunden som tilhører Club Change vil bli informert på e-post om hver endring, forutsatt at relevante data er oppgitt på skjemaet.    Informasjon om endring av vilkår og betingelser vil også bli gitt på hjemmesiden change.shop.no i en periode på 14 påfølgende kalenderdager.  Forespørsler og klager    Eventuelle forespørsler eller klager angående behandling av personopplysninger, inkludert erklæringer om tilbaketrekking av gitte samtykker (f.eks. når det gjelder mottak av nyhetsbrev), forespørsler om endring av data, sletting av data, begrensning av databehandling, tilgang til data skal sendes til e -e-postadresse:

  [email protected]

  eller ved å kontakte kundeservice.

  Takk for at du besøkte CHANGE Lingerie

  Her kan du betale med

  Payment Icon MastercardPayment Icon VisaPayment Icon KlarnaPayment Icon - Vipps

  Vi sender med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club Change
  • Bli medlem
  • Logg inn

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved