Club CHANGEKan vi hjelpe deg med noe?
 • Sommer Salg -40%. Shop nå

 • VILKÅR OG BETINGELSER 

  Introduksjon Disse vilkår og betingelser styrer din bruk av vår Change of Scandinavia webside og alle kjøp gjort igjennom vår online butikk. Ved å bruke vår webside og gjøre kjøp igjennom online butikken, godtar du å være bundet av våre vilkår og betingelser. Ser du deg ikke enig i våre vilkår og betingelser, vær vennlig å ikke gjennomfør kjøp igjennom vår nettbutikk.

  1.Definisjoner 

  I vilkår og betingelser, vil de følende ord, fraser og uttrykk ha den følgende betydningen: 

  1.1 “Konsument” og “Kunde”betyr et individ som helt eller delvis tar valg utenfor en enkeltpersons handel, virksomhet, håndtverk eller yrke; 

  1.2 “EU” betyr den Europeiske Union; 

  1.3 “Varer” betyr våre Change Lingerie produkter som vi selger i vår butikk; 

  1.4 “Selger”, “Change of Scandinavia”, “Firma”, “Oss” eller “Vår” viser til Change of Scandinavia AS, Kniveveien 29, 3036 Drammen, Norway, med org.nr 989 676 547; 

  1.5 “Webside” betyr vår Change of Scandinavia webside som er lokalisert https://www.change.com/no

  1.6 “Butikk” betyr vår online butikk som er tilgjengelig gjennom vår webside; 

  1.7 “Vilkår” betyr våre vilkår og betingelser 

  1.8 “Du”, “deg”eller “din” referer til brukeren av websiden, og/ eller kjøperen av varer igjennom vår nettbutikk. 

  2.Vår kontrakt med deg 

  2.1 Vår butikk viser Varer til salgs med tilhørende priser. Change of Scandinavia tar alt rimelig ansvar for å sikre at alle detaljer, beskrivelser og priser på Varer som vises I vår Butikk er presise. Derimot, feil kan oppstå, og Change of Scandinavia reserverer seg retten til å korrigere feil eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere annen informasjon uavhengig av tidspunkt uten ytterligere forhånds varsel. 

  2.2 Din ordre utgjør et tilbud for å kjøpe Varer fra oss.Når du utfører en ordre, vil Change of Scandinavia, sende deg en e- post med kvittering på at vi har mottatt din ordre, som også inkluderer detaljer vedrørende din ordre. Denne e- posten bekrefter ikke ordren, og Change of Scandinavia reserverer seg retten til å avslå ordren uavhengig av tidspunkt. Vi bekrefter din ordre først da du mottar en e- post om at dine Varer ser sendt fra Oss. 

  2.3 Change of Scandinavia reserverer seg retten til å avslå å forsyne Varer fra Vår Butikk uavgengig person, Konsument, årsak og tidspunkt. 

  2.4 For å kunne benytte seg av Butikken, er det nødvendig å: 

  a) ha internett tilgang; 

  b) oppgi en e- post adresse; 

  c) akseptere informasjonskapsler; 

  d) Javascript aktivert; 

  3.Pris og betaling 

  3.1 Prisen på Varene Våre er slik som det vises i butikken og inkluderer mva. 

  3.2 Betalingen av Varen skjer slik som betalingsmetodene tilsier i Vår Butikk. Change of Scandinavia sender ikke ut Varer før full betaling er mottatt. 

  3.3 Change of Scandinavia kan uavhengig av tidspunkt endre priser på Varer uten ytterligere varsel, men endringer vil ikke påvirke ordre Change of Scandinavia allerede har akseptert. 

  4.Levering 

  4.1 Change of Scandinavia leverer Varene til leveringsadressen spesifisert i Din ordre innenfor en rimelig tidsramme. 

  4.2 Oppstår det forsinkelser i levering som kan knyttes til hendelser som er utenfor Vår kontroll, vil Change of Scandinavia gi deg beskjed så fort som mulig, og hensynta rimelige steg for å minimere innvirkningen det har på Din ordre. 

  4.3 Mottar du ikke Varene innen estimert leveringstid, vennligst kontakt Oss umiddelbart. Change of Scandinavia vil undersøke dette, og videre dersom det er passende, tilby erstatning eller refundere ordrebeløpet. 

  4.4 Hvis du nekter eller unnlater å motta varene, reserverer Change of Scandinavia seg rettet til å belaste deg for eventuelle tilleggskostnader som påløper av oss som følge av din avvisning eller feil. 

  4.5 Som en del av vår forpliktelse til å tilby eksepsjonell service, krever vi at alle ordre, bestilt online eller i Våre fysiske butikker, blir hentet innen 3 månender(12uker) fra kjøpsdato og på den valgte hentebutikken som er valgt av Konsumenten. Hentes ikke ordren innen den tildelte tiden vil ordren kanselleres. Dersom en ordre ikke hentes innen den tildelte tiden, 3 måneder(12 uker fra kjøpsdato, refunderes ordren i form av et gavekort som blir sent til e- post adressen knyttet til den gjeldende ordren. 

  4.6 har du ikke anledning til å hente ordren din innen den tildelte tidsrammen, vennligst kontakt kundeservice så fort som mulig for å finne andre alternative løsninger. 

  5. Bytte og retur 

  5.1 I samsvar med EUs forbruker beskyttelseslover, har konsumenten lov til å trekke seg fra kjøpet innen 14 dager fra utstedt kvittering for Varene,uten å oppgi årsak. For å praktisere denne retten, må Konsumenten gi Oss en entydig beskjed om avgjørelsen om å heve kjøpet enten ved et brev sendt i posten, på fax eller ved å sende oss en e- post. 

  5.2 Dersom en Konsument praktiserer retten til å heve kjøpet, vil Change of Scandinavia refundere det fulle beløpet, inkludert eventuelle leveringskostnader uten ugrunnet forsinkelser og innen 14 dager fra den dagen Change of Scandinavia er informert om kundens beslutning om å heve kjøpet. Change of Scandinavia forbeholder seg retten till å tilbakeholde refusjon inntil Varene er tilbakelevert og kunde kan vise til bevis for at varene er returnert, hvilke som er tidligst. 

  5.3 Kunden er forpliktet til å returnere Varene uten ugrunnet forsinkelser og innen 14 dager fra den dagen Change of Scandinavia er informert om kundens beslutning om å heve kjøpet. Kostnaden for å returnere Varene tas av kunde. Varene må returneres i deres orginale tilstand og forpakning, hvor hvilket som helst tap i verdien utenom det nødvendige for å undersøke tilstanden, egenskaper og funksjoner ved Varen, blir trukket fra refusjonen. 

  5.4 Refusjon vil bli prosessert innen 30 dager fra kvitteringen fra de returnerte varene ble utstedt. Change og Scandinavia vil benytte seg av de samme transaksjinsdetaljer som benyttet under det orginale kjøpet. 

  6 Ansvarsbegrensning 

  6.1 Change of Scandinavia er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap eller skade som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke varene eller tjenestene levert av oss 

  6.2 Change of Scandinavia skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av forsinkelse eller manglende oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene der slik forsinkelse eller svikt skyldes hendelser utenfor vår rimelige kontroll (inkludert, men ikke begrenset til, enhver religiøs handling, krig, streik, lockout, arbeidskamp, ​​brann, flom, tørke, storm eller andre hendelser utenfor vår rimelige kontroll). 

  7 Gjeldende lov og jurisdiksjon 

  7.1 Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i jurisdiksjonen der selskapet er lokalisert. 

  7.2 Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i jurisdiksjonen der selskapet er lokalisert. 

  8. Informasjonskapsler og retningslinjer for personvern    Lær mer om våre informasjonskapsler og retningslinjer for personvern i venstre hjørne av nettstedet Change of Scandinavia, og klikk HER [Link til personvernerklæring] for å lære mer om vår personvernerklæring. 

  9 Generelle vilkår 

  10.1 Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere forståelser, forhandlinger og diskusjoner, enten muntlige eller skriftlige, mellom partene. 

  9.2 Change of Skandinavia kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene vil bli varslet til kunden skriftlig via e-post. 

  9.3 Unnlatelse eller forsinkelser fra Change of Scandinavias side med å utøve rettigheter, makt eller privilegier som er tillagt den i disse vilkårene og betingelsene, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av slik rett, makt eller privilegium. Heller ikke skal noen delvis eller enkelt utøvelse av slike rettigheter, makter eller privilegier hindre Change of Scandinavia fra å utøve den i sin helhet på noe senere tidspunkt, eller fra å utøve noen annen rettighet, makt eller privilegium som er tillagt den i henhold til disse vilkårene og betingelsene. 

  9.4 Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene av en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal ikke slik ugyldighet eller rettskraftighet påvirke de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, som skal forbli i full kraft og virkning. 

  9.5 Kunden kan ikke tildele eller overføre noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet. 

  9.6 Selskapet kan tildele eller overføre noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene uten skriftlig forhåndssamtykke fra kunden, forutsatt at overføringen ikke påvirker kundens rettigheter i henhold til disse vilkårene og betingelsene negativt. 

  9.7 Selskapet informerer om at alle varemerker som er lagt ut på butikkens nettsider (logoer, logoer, merkenavn, etc.), grafisk materiale, fotografier er underlagt juridisk beskyttelse og brukes av butikken kun til informasjonsformål. 

  9.8 Alle produktnavn som tilbys for salg av butikken brukes til identifiseringsformål og kan være beskyttet og forbeholdt gjeldende lover. 

  9.9 Selskapet påpeker at butikken inneholder innhold beskyttet av immaterielle rettigheter, spesielt opphavsrettsbeskyttede verk (innhold lagt ut i butikken, grafisk layout, grafikk, bilder, etc.). Kunder og besøkende til butikken forplikter seg til å respektere immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrettslige eiendomsrettigheter og industrielle eiendomsrettigheter som varemerkeregistreringsrettigheter) til eieren og tredjeparter. Kunden eller en besøkende på butikkens nettside er alene ansvarlig for overholdelse av denne delen. 

  Takk for at du besøkte CHANGE Lingerie

  Her kan du betale med

  Payment Icon MastercardPayment Icon VisaPayment Icon KlarnaPayment Icon - Vipps

  Vi sender med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club Change
  • Bli medlem
  • Logg inn

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved